Especialistas en Merchandising y Regalos Promocionales       mail3  comercial@kairel.com     mail3  Tfno: 91.535.33.72

INTRANET

BIC®

Resultados 1 - 60 de 60
02B1025_nnnx01
Ref.: 02B1025
0,59 €
 • 02B1025_nnnx01
 • 02B1025_nnnx02
 • 02B1025_nnnx03
 • 02B1025_nnnx04
 • 02B1025_nnnx05
 • 02B1025_nnnx06
 • mclic_caribbeanblue_grey_cl
 • heropage_mclic
 • mclic_white_yellow_clipup
 • mclic_premium_slateblue_cli
 • 02b1025_nnb
 • 02b1025_nnc
 • 02b1028_nnb
 • 02B1025_MIX
02b1020_nnb
Ref.: 02B1020
0,89 €
 • 02b1020_nnb
 • 02B1020_nnnx02
 • 02B1020_nnnx03
 • 02B1020_nnnx01
 • 02B1020_nnnx04
 • 02B1020_nnnx05
 • 02B1020_nnnx06
 • 02B1020_nnnx07
 • 02B1020_nnnx08
 • mclic_grip_black_white_red_
 • 02b1020_nnc
mclic_grip_blue_white_carib
Ref.: 02B1021
0,99 €
 • mclic_grip_blue_white_carib
 • 02B1021_nnnx02
 • 02B1021_nnnx03
 • 02B1021_nnnx01
 • 02B1021_nnnx04
 • 02B1021_nnnx06
 • 02B1021_nnnx05
 • 02B1021_nnnx07
 • 02B1021_nnnx08
 • 02B1021_nnnx09
 • 02B1021_nnnx10
 • 02B1021_nnnx11
 • 02B1021_nnnx12
02B2360_pppv01
Ref.: 02B2360
1,19 €
 • 02B2360_pppv01
 • 02b2360-57b
 • 02b2360-57c
 • 02b2360_01
 • 02b2360_01b
 • 02b2360_02
 • 02b2360_03
 • 02b2360_04
 • 02b2360_05
 • 02b2360_06
 • 02b2360_07
 • 02b2360_08
 • 02b2360_10
 • 02b2360_11
 • 20b2360_v
02B1972_01
Ref.: 02B1972
0,76 €
 • 02B1972_01
 • 02B1972_14
 • 02B1972_12
 • 02B1972_11
 • 02B1972_06
 • 02B1972_10
 • 02B1972_13
 • 02B1972_07
 • 02B1972_15
 • 02B1972_03
 • 02B1972_02
 • 02B1972_04
 • 02B1972_05
 • 02B1972_08
 • 02B1972_09
02b1000_nnd
Ref.: 02B1000
0,74 €
 • 02b1000_nnd
 • 02B1000_pppv01
 • 02B1000_pppv02
 • 02B1000_nnnx01
 • clicstic_frostdarkblue_meta
 • clicstic_frostwhite_frostor
 • heropage_cstic
 • clicstic_frost_metal_clip
 • clicstic_white_pastelpink_c
 • 02b1000_nnb
 • 02B1000_pppv03
 • 02b1000_nnc
02B1028_nnnx01
Ref.: 02B1028
0,78 €
 • 02B1028_nnnx01
 • 02B1028_nnnx02
 • 02B1028_nnnx03
 • 02B1028_nnnx04
 • 02B1028_nnnx05
 • 02B1028_nnnx06
 • 02B1028_nnnx08
 • 02B1028_nnnx09
 • 02B1028_nnnx07
 • mclic_frostedpurple_pink_cl
 • 02b1028_nnb2
 • 02b1028_nnc
02B2364_qqx01
Ref.: 02B2364
1,38 €
 • 02B2364_qqx01
 • 02B2364_qqx02
 • 02b2364-02
02b2368_02
Ref.: 02B2360D
1,65 €
 • 02b2368_02
 • 02B2360D_pppv01
 • 02b2368_01
 • 02b2368_01b
 • 02b2368_03
 • 02b2368_04
 • 02b2368_05
 • 02b2368_06
 • 02b2368_07
 • 02b2368_08
02b2377-90
Ref.: 02B2377
1,17 €
 • 02b2377-90
 • 02b2377-84
 • 02b2377-83
 • 02b2377-85
02B1975_13
Ref.: 02B1975
1,22 €
 • 02B1975_13
 • 02B1975_01
 • 02B1975_11
 • 02B1975_07
 • 02B1975_10
 • 02B1975_05
 • 02B1975_03
 • 02B1975_02
 • 02B1975_06
 • 02B1975_12
 • 02B1975_08
 • 02B1975_09
 • 02B1975_04
02b1881-04
Ref.: 02B1010D
0,69 €
 • 02b1881-04
 • 02b1881-05
 • 02b1881_01
 • 02b1881_02
 • 02b1881_03
02b2320_04b
Ref.: 02B2320
1,57 €
 • 02b2320_04b
 • 02B2320_pppv01
 • 02b2320_09
 • 02b2320_01
 • 02b2320_02
 • 02b2320_03
 • 02b2320_011
 • 02b2320_04
 • 02b2320_05
 • 02b2320_06
 • 02b2320_07
 • 02b2320_08
 • 02b2320_010
02B1039_pppv01
Ref.: 02B1039
1,01 €
 • 02B1039_pppv01
 • 02B1039_pppv02
 • sclip_clear_orange
 • sclip_blue_clipup1
 • sclip_clear_blue04_clipside
 • sclip_clear_blue862
 • 02b1039_n1
 • sclip_clear_green2
 • sclip_clear_pink_clipside3
 • sclip_clear_purple_clipside
 • sclip_clear_transp_clipup1
 • sclip_grey_clipside3
 • sclip_red_clipside1
 • sclip_yellow_clipside3
 • 02b1039_n2
 • 02b1039_n3
 • 02b1039_n5
 • 02b1039_n6
 • 02b1039_n7
 • 02b1039_n8
 • 02b1039_n9
 • 02b1039_n10
 • 02b1039_n11
 • 02b1039_n12
 • 02b1039_n13
 • 02b1039_n14
 • 02b1039_nnc
 • 02b1039_nnf
 • 02b1039_nng
 • 02b1039_nnh
 • 02b1039_nnl
 • 02b1039_nnm
 • 02b1039_nnq
 • 02B1039_pppv03
 • 02b1039_n15
02B1073_pppv01
Ref.: 02B1073
1,44 €
 • 02B1073_pppv01
 • 02B1073_pppv02
 • 02b1074
 • 02b1074-01
 • 02b1074-1p
 • 02b1074-02
 • 02b1074-2f
 • 02b1074-03
 • 02b1074-3h
 • 02b1074-04
 • 02b1074-07
 • 02b1074-8g
 • 02b1074-86
 • 02b1074-88
 • 02B1073_pppv03
 • 02b1074-88b
02B1102_pppv01
Ref.: 02B1102
2,96 €
 • 02B1102_pppv01
 • 021102_nnn0001
 • 021102_nnn0002
 • 021102_nnn0003
 • 021102_nnn0004
 • hp-1102-0184
 • hp-1102-02
 • 02b1102_01
 • 02b1102_03
 • 02b1102_04
 • 021102_nnn0005
 • 02b1102_05
02b1112-02d
Ref.: 02B1112
3,52 €
 • 02b1112-02d
 • 02b1112-02
 • 02b1112-02b
 • 02b1112-02c
 • 02b1112-02e
02b2328_01
Ref.: 02B2320D
2,12 €
 • 02b2328_01
 • 02b2328_01b
 • 02B2320D_pppv01
 • 02b2328_02
 • 02b2328_03
 • 02b2328_05
 • 02b2328_06
cstic_digital_white_navy_cl
Ref.: 02B1000D
0,98 €
 • cstic_digital_white_navy_cl
 • cstic_digital_white_frostor
 • 02b1882_nnb
 • cstic_digital_white_frostbl
 • cstic_digital_white_pastpur
 • 02b1882_nnc
 • 02B1000D_pppv01
02b1847-03
Ref.: 02B1847
0,88 €
 • 02b1847-03
 • 02B1847_pppv01
 • 02b1847
 • 02b1847-01
 • 02b1847-01v
02B2340_pppv01
Ref.: 02B2340
1,33 €
 • 02B2340_pppv01
 • 02b2340_01b
 • 02b2340_01
 • 02b2340_02
 • 02b2340_03
 • 02b2340_04
 • 02b2340_05
 • 02b2340_06
 • 02b2340_07
 • 02b2340_08
02B1590_30
Ref.: 02B1590
0,52 €
 • 02B1590_30
 • 02B1590_01
 • 02B1590_24
 • 02B1590_07
 • 02B1590_02
 • 02B1590_26
 • 02B1590_08
 • 02B1590_05
 • 02B1590_20
 • 02B1590_13
 • 02B1590_22
 • 02B1590_04
 • 02B1590_15
 • 02B1590_23
 • 02B1590_06
 • 02B1590_03
 • 02B1590_28
 • 02B1590_19
 • 02B1590_11
 • 02B1590_25
 • 02B1590_10
 • 02B1590_14
 • 02B1590_27
 • 02B1590_18
 • 02B1590_12
 • 02B1590_09
 • 02B1590_21
 • 02B1590_17
 • 02B1590_16
 • 02B1590_29
02B1196_pppv01
Ref.: 02B1196
2,66 €
 • 02B1196_pppv01
 • 02b1196
 • 02b1196-88
 • 02b1196-92
 • 02b1196-93
 • 02b1196-01
 • 02b1196-02
 • 02b1196-86
 • 02b1196-87
 • 02b1196_03
02b1897-07
Ref.: 02B1039D
1,31 €
 • 02b1897-07
 • 02b1897-1p
 • 02b1897-2f
 • 02b1897-51
 • 02b1897-85
 • 02b1897-86
 • 02b1897-88
 • 02b1897-89
 • 02b1897-95
 • 02B1039D_pppv01
02b2347_01b
Ref.: 02B2340D
1,82 €
 • 02b2347_01b
 • 02b2347_05
 • 02B2340D_pppv01
 • 02b2347_01
 • 02b2347_02
 • 02b2347_03
 • 02b2347_04
 • 02b2347_06
02b1114_c
Ref.: 02B1114
2,88 €
 • 02b1114_c
 • 02b1114-4d
 • 02b1114-4d1
 • 02b1114_b
02B1187_nnn0001
Ref.: 02B1187
1,66 €
 • 02B1187_nnn0001
 • 02B1187_nnn0002
 • 02B1187_n01
 • 02B1187_nnn0003
 • 02b1187-0235
 • hu-1187-2435
 • hp-1187-2435
 • hp-1187-1435
 • hu-1187-1435
 • hu-1187-1035
 • hp-1187-1035
 • 02B1187_nnn0007
 • hp-1187-5935
 • 02b1187-0335
 • griproller_red_clipup_close
 • griproller_grey_clipup_open
 • 02b1187-2735
 • hp-1187-2735
 • hp-1187-1235
 • 02B1187_nnn0005
 • 02B1187_nnn0004
 • 02b1187_nnb
 • 02b1187-2435
 • griproller_lightblue_clipba1
 • 02b1187-0135
 • 02b1187-0635
 • 02b1187-0735
 • 02b1187-27b
02B1005_pppv01
Ref.: 02B1005
0,88 €
 • 02B1005_pppv01
 • soft_feel_frostred_frostwhi
 • soft_feel_blue_frostblue_cl
02b1053-01
Ref.: 02B1053
1,37 €
 • 02b1053-01
 • 02b1053-02
 • 02b1053-07
 • 02b1053-0102
 • 02b1053-0103
 • 02b1053-0105
 • 02b1053-0107
 • 02b1053_n01
 • 02b1053_n02
 • 02b1053_n04
 • 02b1053_n05
02B1106_pppv01
Ref.: 02B1106
3,38 €
 • 02B1106_pppv01
 • 02b1106
 • 02b1106-012c
 • 02b1106-014g
 • 02b1106-017g
 • 02b1106-0126
 • 02b1106-0134
 • 02b1106-0175
 • 02b1106b
 • 02b1106c
02b2479_03
Ref.: 02B2479
1,87 €
 • 02b2479_03
 • 02b2479_01
 • 02b2479_01b
 • 02b2479_02
 • 02b2479_04
 • 02b2479_05
 • 02b2479_06
 • 02b2479_07
 • 02b2479_08
 • 02b2479_09
02B1100_pppv01
Ref.: 02B1100
2,96 €
 • 02B1100_pppv01
 • 02B1100_qqx002
 • 02b1100_nnb
 • 02B1100_qqx005
 • 02B1100_qqx004
 • 02B1100_qqx001
 • 02B1100_qqx003
 • 4c_blue_clipup3
 • 4c_whiteclipside
 • 4c_white_pen_lanyard_clipup
 • 4c_black_clipside
 • 4c_black_clipside1
 • 4c_black_clipside_lanyard
 • 02B1100_pppv02
 • 02b1100_nnc
 • 02b1100_nnd
4cmini_white_clipup_lanyard
Ref.: 02B1103
3,15 €
 • 4cmini_white_clipup_lanyard
 • 4cmini_white_clipside
 • 4cmini_blue_clipside.3
 • 02b1103_nnb
 • 02b1103_nnc
021010_nnn0001
Ref.: 02B1010
0,49 €
 • 021010_nnn0001
 • 021010_nnn0003
 • 021010_nnn0002
 • hu-1010-68
 • hu-1010-12
 • hu-1010-02
 • hp-1010-71
 • hp-1010-68
 • hp-1010-67
 • hp-1010-63
 • hp-1010-18
 • hp-1010-40
 • hp-1010-12
 • hp-1010-05
 • hp-1010-04
 • hp-1010-07
 • hp-1010-02
 • round_stic_frostedwhite_red
 • round_stic_white_orange_cli
 • round_stic_metal_navy_clipu
 • 02b1010_nnc
 • 02b1010_nnd
 • 02b1010_nnf
 • 02b1010_nng
 • 02b1010_nni
 • 02b1010_nnj
 • 02b1010_nnk
 • 02b1010_nnl
 • 02b1010_nnm
 • 02b1010_nnn
 • 02b1010_nno
 • 02B1010_MIX
02B1080_pppv02
Ref.: 02B1080
1,04 €
 • 02B1080_pppv02
 • 02B1080_pppv01
 • wbody_fwhite_fgreen_fdarkbl
 • wbody_blue_blue_silver_clip
 • wbody_fdarkblue_white_foran
 • hu-1080-03
 • hu-1080-71
 • hu-1080-63
 • hu-1080-07
 • hu-1080-18
 • 02B1080_pppv03
wbodydi_metal_white_metal_c
Ref.: 02B1080D
1,32 €
 • wbodydi_metal_white_metal_c
 • wbodydi_blue_white_blue_cli
 • 02b1878_nnb
 • wbodydi_black_white_transp_
 • wbodydi_red_white_white_cli
 • 02b1878-68
 • 02B1080D_pppv01
02b2481_01
Ref.: 02B2479D
1,99 €
 • 02b2481_01
 • 02b2481_010
 • 02b2481_01b
 • 02b2481_012
 • 02b2481_02
 • 02b2481_03
 • 02b2481_04
 • 02b2481_05
 • 02b2481_07
 • 02b2481_08
 • 02b2481_09
 • 02b2481_011
 • 02b2481_013
 • 02b2481_014
 • 02b2481_015
02B1610_nnx0001
Ref.: 02B1610
0,42 €
 • 02B1610_nnx0001
 • 02b1610_nnb
 • 02B1610_nnx0004
 • 02B1610_qqx06
 • 02B1610_nnx0005
 • 02B1610_qqx01
 • 02B1610_nnx0003
 • 02B1610_qqx04
 • 02B1610_nnx0002
 • 02B1610_qqx02
 • 02B1610_nnx0006
 • 02B1610_qqx03
 • 02B1610_nnx0007
 • 02B1610_qqx05
 • style_white_blue_capped_cli
 • style_white_black_clipside
 • style_white_green_clipup
 • style_white_red_capped_clip
 • 02b1610_nnd
 • 02b1610_nnc
 • 02b1610_nne
 • 02B1610_nnnx01
 • 02B1610_nnnx02
 • 02B1610_nnnx03
 • 02B1610_nnnx04
 • 02B1610_nnnx05
 • 02B1610_nnnx06
02b1611_nnb
Ref.: 02B1610C
0,42 €
 • 02b1611_nnb
 • style_clear_red_capped_clip
 • style_clear_blue_clipside
 • style_clear_green_clipup
 • style_clear_purple_capped_c
 • 02b1611-8h
 • 02b1611-92
 • 02b1611_nnc
 • 02B1611_nnnx06
 • 02B1611_nnnx05
 • 02B1611_nnnx04
 • 02B1611_nnnx02
 • 02B1611_nnnx03
 • 02B1611_nnnx01
02B1120_pppv01
Ref.: 02B1120
0,76 €
 • 02B1120_pppv01
 • 02B1120_nnnx01
 • 02b1120-0105
 • 02B1120_nnnx05
 • 02B1120_nnnx11
 • matic_white_blue_clipup
 • 02B1120_nnnx03
 • 02B1120_nnnx08
 • 02B1120_nnnx12
 • 02B1120_nnnx02
 • 02b1120-0112
 • 02B1120_nnnx07
 • 02b1120-01
 • 02B1120_nnnx15
 • 02B1120_nnnx13
 • 02B1120_nnnx04
 • 02B1120_nnnx06
 • matic_white_red_clipup
 • 02B1120_nnnx09
 • 02B1120_nnnx10
 • 02B1120_nnnx14
 • matic_white_black_clipdown
 • 02b1120_02
02b1121_01
Ref.: 02B1121
0,83 €
 • 02b1121_01
 • 02B1121_nnnx02
 • 02b1121-5101
 • 02B1121_nnnx01
 • 02b1121-5107
 • 02b1121-5104
 • 02b1121-5103
 • 02b1121_02
02B1122_nnnx01
Ref.: 02B1122
0,91 €
 • 02B1122_nnnx01
 • 02b1122_01
 • 02b1122-0104
 • 02b1122-02
 • 02b1122-0102
 • 02b1122-8902
 • 02b1122_02
 • 02b1122_03
 • 02b1122_04
02B1214_nnnx0540
Ref.: 02B1214
1,45 €
 • 02B1214_nnnx0540
 • 02B1214_nnnx04
 • 02b1214
 • 02B1214_nnnx01
 • 02B1214_nnnx03
 • 02B1214_nnnx02
 • 02b1214-0104
 • 02b1214-0102
 • 02b1214_01
 • 02b1214_02
02b2458_05
Ref.: 02B2452D
2,06 €
 • 02b2458_05
 • 02b2458_06
 • 02b2458_01
 • 02b2458_02
 • 02b2458_03
 • 02b2458_04
 • 02b2458_08
 • 02b2458_09
02B1851_pppv01
Ref.: 02B1851
1,71 €
 • 02B1851_pppv01
 • 021851_nnn001
 • 021851_nnn002
 • 02B1851_nn4
 • 021851_nnn003
 • 02B1851_nn3
 • 02B1851_nn1
 • 02B1851_nn2
 • 02b1851_06
 • 02B1851_nn8
 • 02B1851_nn5
 • 02b1851-0125
 • 02b1851_01
 • 02B1851_nn6
 • 02b1851-0103
 • 02b1851_05
 • 02B1851_nn7

En esta sección os queremos mostrar los encendedores y bolígrafos de la marca BIC®, con su garantía de fabricación europea. Con muchas posibilidades de marcaje y siempre con la garantía del mejor fabricante de encendedores y bolígrafos lápices y portaminas, BIC®. Tenemos todos, los clásicos, los nuevos, lo de más alta calidad. Además de tener toda la linea de papelería, como tacos de notas o libretas BIC®. Garantía y promoción van de la mano.Esta web usa cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor experiencia y servicio. Si continua navegando por esta web está aceptando el uso de cookies.